• 3 سال پیش

  • 41

  • 03:14

سوره مبارکه فاتحه - 003. ارزشمندی سوره فاتحه و علت نامگذاری آن

إیاک نعبد
1
1
0

سوره مبارکه فاتحه - 003. ارزشمندی سوره فاتحه و علت نامگذاری آن

إیاک نعبد
  • 03:14

  • 41

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آلبوم: 003. ارزشمندی سوره فاتحه و علت نامگذاری آن 004. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. (توجه به دو کلمه اعوذ و رجیم). 005. چرا قبل از قرائت قرآن باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم؟

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads