• 3 سال پیش

  • 40

  • 03:45

سوره آل عمران - الزهراوین

إیاک نعبد
0
0
0

سوره آل عمران - الزهراوین

إیاک نعبد
  • 03:45

  • 40

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم شما شنوندگان محترم می‌توانید سوره آل عمران را با ترجمه و تدبر در آیات آن گوش دهید و لذت ببرید و عملی کنید.

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads