• 3 سال پیش

  • 42

  • 01:32

آیه سوم سوره فاتحه: الرحمن الرحیم - ۱۵. توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات

إیاک نعبد
1
1
0

آیه سوم سوره فاتحه: الرحمن الرحیم - ۱۵. توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات

إیاک نعبد
  • 01:32

  • 42

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آلبوم: ۱۵. توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات ۱۶. توجه به اسماء و صفات ۱۷. راز رسیدن به بزرگی در آیه دوم و سوم سوره فاتحه

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads