• 3 سال پیش

  • 69

  • 04:17

مقدمه - 001. مقدمه

إیاک نعبد
1
1
0

مقدمه - 001. مقدمه

إیاک نعبد
  • 04:17

  • 69

  • 3 سال پیش

توضیحات
مقدمه ای بر کلاس ترجمه و تدبر در قرآن کریم

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads