• 3 سال پیش

  • 8

  • 05:26

یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
0
0
0

یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
  • 05:26

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
آموزش کار با یونیت دندانپزشکی و نحوه تعمیر و نگهداری آن

با صدای
فرشید کرمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads