• 2 سال پیش

  • 4

  • 05:26
یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
0
یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی
  • 05:26

  • 4

  • 2 سال پیش

یونیت دندانپزشکی - نمادهای گرافیکی یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
0

توضیحات
آموزش کار با یونیت دندانپزشکی و نحوه تعمیر و نگهداری آن

با صدای
فرشید کرمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads