• 2 سال پیش

  • 5

  • 02:46
یونیت دندانپزشکی - تراشکاری قطعات یونیت صندلی دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی - تراشکاری قطعات یونیت صندلی دندانپزشکی

فرشید دنتال
0
یونیت دندانپزشکی - تراشکاری قطعات یونیت صندلی دندانپزشکی
  • 02:46

  • 5

  • 2 سال پیش

یونیت دندانپزشکی - تراشکاری قطعات یونیت صندلی دندانپزشکی

فرشید دنتال
0

توضیحات
آموزش کار با یونیت دندانپزشکی و نحوه تعمیر و نگهداری آن

با صدای
فرشید کرمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads