• 3 سال پیش

  • 12

  • 01:39

یونیت دندانپزشکی - افزایش عمر شیلنگ های تابلت یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
0
0
0

یونیت دندانپزشکی - افزایش عمر شیلنگ های تابلت یونیت دندانپزشکی

فرشید دنتال
  • 01:39

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
آموزش کار با یونیت دندانپزشکی و نحوه تعمیر و نگهداری آن

با صدای
فرشید کرمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads