• 2 سال پیش

  • 13

  • 07:06
یونیت دندانپزشکی - آشنایی با یونیت دندانپزشکی فیدار

یونیت دندانپزشکی - آشنایی با یونیت دندانپزشکی فیدار

فرشید دنتال
0
یونیت دندانپزشکی - آشنایی با یونیت دندانپزشکی فیدار
0
0

یونیت دندانپزشکی - آشنایی با یونیت دندانپزشکی فیدار

فرشید دنتال
  • 07:06

  • 13

  • 2 سال پیش

توضیحات
آموزش کار با یونیت دندانپزشکی و نحوه تعمیر و نگهداری آن

با صدای
فرشید کرمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads