• 3 سال پیش

  • 36

  • 12:38

پادکست چکاد گیمز - بای کامپیوتری فیفا (FIFA) از زمان تولد تا به امروز

Chakad Games
0
0
0

پادکست چکاد گیمز - بای کامپیوتری فیفا (FIFA) از زمان تولد تا به امروز

Chakad Games
  • 12:38

  • 36

  • 3 سال پیش

توضیحات
در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads