• 4 سال پیش

  • 46

  • 09:05

پادکست چکاد گیمز - پلتفرم یعنی چه و پلتفرم های گیم کدام ها هستند؟

Chakad Games
0
0
0

پادکست چکاد گیمز - پلتفرم یعنی چه و پلتفرم های گیم کدام ها هستند؟

Chakad Games
  • 09:05

  • 46

  • 4 سال پیش

توضیحات
در هر قسمت چکاد گیمز به یک داستان جالب راجع به بازی های کامپیوتری میپردازیم. گیم فقط یه تفریح نیست.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads