• 5 سال پیش

  • 0

  • 29:55

باشگاه گیمیفیکیشن اپیزود 7 - سخنرانی سجاد خزایی

انجمن گیمیفیکیشن ایران
0
0
0

باشگاه گیمیفیکیشن اپیزود 7 - سخنرانی سجاد خزایی

انجمن گیمیفیکیشن ایران
  • 29:55

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
هفتمین دورهمی باشگاه گیمیفیکیشن ایران می شنوید. با حضور: محسن سعیدی (با موضوع: تمرکز طراحی بر کار و عملیات باشد یا انسان های مجری آن؟) سجاد خزایی (با موضوع: چگونه یک پروژه گیمیفیکیشن را برنامه ریزی کنیم؟)

shenoto-ads
shenoto-ads