• 5 سال پیش

  • 1.1K

  • 39:32

باشگاه گیمیفیکیشن اپیزود 4

انجمن گیمیفیکیشن ایران
1
1
1

باشگاه گیمیفیکیشن اپیزود 4

انجمن گیمیفیکیشن ایران
  • 39:32

  • 1.1K

  • 5 سال پیش

توضیحات
چگونگی تحریک انگیزه ها در گیمیفیکیشن به عنوان یک علاقه‌مند به گیمیفیکیشن احتمالا تا کنون بارها با خود اندیشیده اید که « اگر بازیکنان ساعتهای پیاپی غرق انجام یک بازی میشوند، چرا نتوان از مفاهیم و تکنیکهای بازی‌ها در سایر کارها استفاده کرد؟» اما این موضوع به گفتار، ساده است و در عمل، دشوار تعداد زیادی از تجربیات مرتبط با گیمیفیکیشن نتوانسته‌اند به نتایج دلخواه دست یابند و تعداد زیادی نیز نتایجی کاملا برخلاف انتظار داشته‌اند چراکه طراحان آنها نمی‌دانسته‌اند که پیاده سازی گیمیفیکیشن امری فراتر از بکارگیری سیستم امتیازها و پاداش‌هاست و هر بازی موفق بر زیربنایی پیچیده از دانش رفتاری و روانشناسی بنا نهاده شده است. هرچند استفاده از گیمیفیکیشن تلاشی است بر افزودن اجزای بازی و بکارگیری تفکر طراحی بازی جهت ایجاد انگیزه در مخاطب، اما انگیزش امری است که 75 درصد آن روانشناسانه است و فقط 25 درصد آن فناورانه. انگیزش انتخابی است فردی برای مواجهه با هر فعالیت، و شدتِ تلاش و ماندگاری در آن فعالیت از انگیزش نشات می‌گیرد، به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی، محرک آن نباشد. به همین دلیل انگیزش را چرایی رفتار گویند. در این سخنرانی با معرفی اجمالی نظریه‌های روانشناسی، عصب شناسی و رفتارشناسی انگیزش، روش‌ها و تکنیک‌های تحریک انگیزه‌های انسانی در یک سیستم گیمفای شده توضیح داده شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads