• 9 سال پیش

  • 609

  • 01:59

دکتر درگی-سندروم آپولو(قسمت بیست و یکم)

رادیو صدای بازاریابی
5
5
1

دکتر درگی-سندروم آپولو(قسمت بیست و یکم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 01:59

  • 609

  • 9 سال پیش

توضیحات
شما را به شنیدن قسمت بیست و یکم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان سندروم آپولو دعوت می نمایم.

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads