• 6 ماه پیش

  • 1

  • 02:25
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - نجات صندوق های بازنشستگی از ورشکستگی

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - نجات صندوق های بازنشستگی از ورشکستگی

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - نجات صندوق های بازنشستگی از ورشکستگی
  • 02:25

  • 1

  • 6 ماه پیش

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - نجات صندوق های بازنشستگی از ورشکستگی

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads