• 1 سال پیش

  • 1

  • 08:31
حیوان ناطق فصل سوم - چگونه شبکه های اجتماعی مانع موفقیت ما می شود؟

حیوان ناطق فصل سوم - چگونه شبکه های اجتماعی مانع موفقیت ما می شود؟

امین ایران پناه
0
حیوان ناطق فصل سوم - چگونه شبکه های اجتماعی مانع موفقیت ما می شود؟
  • 08:31

  • 1

  • 1 سال پیش

حیوان ناطق فصل سوم - چگونه شبکه های اجتماعی مانع موفقیت ما می شود؟

امین ایران پناه
0

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads