• 2 سال پیش

  • 21

  • 04:32

حیوان ناطق فصل سوم - اول باید عقب نشینی کرد و بعد حمله کرد

امین ایران پناه
0
0
0

حیوان ناطق فصل سوم - اول باید عقب نشینی کرد و بعد حمله کرد

امین ایران پناه
  • 04:32

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads