• 2 سال پیش

  • 34

  • 04:32

اول باید عقب نشینی کرد و بعد حمله کرد

امین ایران پناه
0
0
0

اول باید عقب نشینی کرد و بعد حمله کرد

امین ایران پناه
  • 04:32

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
سان تزو در جمله زیر می‌گوید گاهی نیاز است قبل از حمله عقب نشینی کنیم: با نشان دادن امتیاز به دشمن می‌تواند او را وادار کند تا از حالت هماهنگ خود خارج شود و سپس با وارد کردن خسارت، امکان نزدیک‌تر شدن دشمن را بگیرد. اما چرا این را می‌گوید؟ چرا باید عقب نشینی کنیم؟ در رقابت با رقبا همیشه ما پیروز نیستیم و گاهی رقابت بر علیه ما پیش می‌رود و در این زمان‌ها یک عقب نشینی درست قبل از حمله می‌تواند جلوی خسارت‌های بیشتر را بگیرد. در این پادکست سعی کردم با توجه به گفته سان تزو به این موضوع بپردازم که چرا گاهی نیاز داریم قبل از حمله عقب نشینی کنیم و اهمیت این کار چیست، پس با من همراه باشید. ----------------------------------------------------- بلاگ: aminiranpanah.com این مطلب در بلاگم: irpnh.ir/prs04

shenoto-ads
shenoto-ads