• 2 سال پیش

  • 24

  • 05:24

لطفاً اجازه دهید خودمان باشیم

امین ایران پناه
0
0
0

لطفاً اجازه دهید خودمان باشیم

امین ایران پناه
  • 05:24

  • 24

  • 2 سال پیش

توضیحات
چرا نمی‌زارید خودمان باشیم؟ مگر عیب خود بودن چیست؟ حتماً باید برای بقیه تعیین تکلیف کنید و مشخص کنید باید چه کاری انجام دهند و چه کاری نه؟ چه قدر با این اتفاق مواجه شده‌اید که دوستان، خانواده و افراد مختلف به شما گفته‌اند که این کار را انجام نده و برو آن کار را انجام بده؟ فلان مهارت را یاد نگیر، فلان رشته نرو، فلان چیز را انجام نده و خیلی از موارد از این قبیل که از اطرافیانمان زیاد می‌شنویم بدون آن‌که توجه‌ای به ما و خواسته‌های ما داشته باشند. آن‌ها فقط دنبال گم گشته‌های خودشان درون ما می‌گردند و با اصطلاح ما صلاحت را می‌خواهیم و از تو بهتر می‌فهمیم می‌خواهند ما را به سمتی که دوست دارند حرکت بدند. با توجه به تجربه همگانی ما با این نوع موارد در این ویدیو در مورد خود بودن و اجازه دهید خودمان باشیم صحبت کرده ام، اول خودتان آن را ببینید و بعد به افراد اطراف‌تان بویژه کسانی که این‌طور برخوردی با شما دارند نشان دهید. -------------------------- این قسمت در بلاگم: irpnh.ir/1wf38

با صدای
امین ایران پناه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads