• 2 سال پیش

  • 18

  • 03:53

حرکت به جلو بدون درد نیست

امین ایران پناه
0
0
0

حرکت به جلو بدون درد نیست

امین ایران پناه
  • 03:53

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
حرکت به جلو به هر دلیلی که باشد بدون درد و خون‌ریزی نیست. هر زمان که خواهان تغییری باشید باید تحمل درد ایجاد آن تغییر را نیز داشته باشید. ایجاد یک عادت جدید، شروع یادگیری موردی جدید یا هر چیز جدیدی که خواهان شروع آن بشید و خواستار حرکت به جلو باشید، بهایی دارد که باید آن را بپردازید. این بها فقط زمان و پول شما نیست گاهی باید درد ایجاد و تغییر را بپذیرید و آن را تحمیل کنید تا به چیزی که می‌خواهید برسید. اگر این درد و خون‌ریزی را تحمل کنید و با موفقیت پشت سر بزارید در پایان به خواسته‌ای که دارید هم میرسید. هر چیزی بهای دارد و هر تغییر دردی؛ حاضرید برای رسیدن به خواسته‌ای که دارید آن‌ها را بپذیرید؟ ------------------------ بلاگ: aminiranpanah.com این قسمت پادکست در بلاگم: irpnh.ir/pc0k1

با صدای
امین ایران پناه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads