• 1 سال پیش

  • 5

  • 04:39
حیوان ناطق فصل سوم - آیا کتابخوانی باعث موفقیت می شود؟

حیوان ناطق فصل سوم - آیا کتابخوانی باعث موفقیت می شود؟

امین ایران پناه
0
حیوان ناطق فصل سوم - آیا کتابخوانی باعث موفقیت می شود؟
0
0

حیوان ناطق فصل سوم - آیا کتابخوانی باعث موفقیت می شود؟

امین ایران پناه
  • 04:39

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads