• 2 سال پیش

  • 0

  • 05:09

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٧٣- فاکتور رشد شبه انسولیني ١ (IGF1) و نفش حضور اين تركيب در شير

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٧٣- فاکتور رشد شبه انسولیني ١ (IGF1) و نفش حضور اين تركيب در شير

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:09

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads