• 2 سال پیش

  • 11

  • 11:36

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-30-رادیو قرآن - بلد

استاد علی صبوحی طسوجی
1
1
0

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-30-رادیو قرآن - بلد

استاد علی صبوحی طسوجی
  • 11:36

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
این برنامه در ماه مبارک رمضان 1400 هر روز از ساعت 19:30 به مدت ده دقیقه پخش می‌شود

با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads