استاد علی صبوحی طسوجی

استاد علی صبوحی طسوجی

علی صبوحی طسوجی
14
میانگین پخش
3.4K
تعداد پخش
14
دنبال کننده
استاد علی صبوحی طسوجی

استاد علی صبوحی طسوجی

علی صبوحی طسوجی
14
میانگین پخش
3.4K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

همایش فرهنگیان با موضوع سیاق آیه «لا اکراه فی الدّین»

به دعوت اداره کل آموزش و پرورش استان قم استاد علی صبوحی در جمع فرهنگیان درباره سیاق آیه «لا اکراه فی الدّین» سخنرانی کردند.

در این سخنرانی استاد درباره ارتباط مستقیم انفاق و ایمان با استناد ب...

به دعوت اداره کل آموزش و پرورش استان قم استاد ع...

01:30:11
 • 24

 • 3 هفته پیش
01:30:11
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-06-02-حدید3 (فایل 29 از سطح 5 سال 1401)

دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی...

دوره آموزش معرفتی تدبر...

01:09:57
 • 19

 • 3 ماه پیش
01:09:57
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-06-02-حدید2 (فایل 28 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
01:18:02
 • 7

 • 3 ماه پیش
01:18:02
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-26-حدید1 (فایل 27 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
42:37
 • 4

 • 3 ماه پیش
42:37
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-26-آیا قتل سلمان رشدی مصداق ترور است؟ (فایل 26 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
13:32
 • 6

 • 3 ماه پیش
13:32
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-26-مانع بزرگ ترویج قرآن (فایل 25 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
12:31
 • 6

 • 3 ماه پیش
12:31
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-26-آسیب شناسی قرآنی کارکرد اربعین در نظام دین (فایل 24 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
26:04
 • 5

 • 3 ماه پیش
26:04
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-026-واقعه6 (فایل 23 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
01:04:05
 • 5

 • 3 ماه پیش
01:04:05
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-19-واقعه5 (فایل 22 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
01:28:33
 • 2

 • 3 ماه پیش
01:28:33
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم - سطح پنج - 1401-05-19-واقعه4 (فایل 21 از سطح 5 سال 1401)
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی ص...
دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود ...
01:14:52
 • 2

 • 3 ماه پیش
01:14:52
shenoto-ads
shenoto-ads