• 1 سال پیش

  • 7

  • 09:32
برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-28-رادیو قرآن - لیل 2

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-28-رادیو قرآن - لیل 2

استاد علی صبوحی طسوجی
0
برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-28-رادیو قرآن - لیل 2
0
0

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-28-رادیو قرآن - لیل 2

استاد علی صبوحی طسوجی
  • 09:32

  • 7

  • 1 سال پیش

توضیحات
این برنامه در ماه مبارک رمضان 1400 هر روز از ساعت 19:30 به مدت ده دقیقه پخش می‌شود

با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads