• 2 سال پیش

  • 42

  • 55:41

افتتاحیه طرح تدبر طلاب مدرسه مشکات

استاد علی صبوحی طسوجی
0
0
0

افتتاحیه طرح تدبر طلاب مدرسه مشکات

استاد علی صبوحی طسوجی
  • 55:41

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این فایل استاد علی صبوحی طلاب مدرسه مشکات را درباره طرح تدبر در قرآن که در شش سطح برگزار می شود توجیه می کند.

با صدای
علی صبوحی طسوجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads