• 2 سال پیش

  • 10

  • 10:21

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - هویت دیجیتال به مثابه پلتفرم

راه پرداخت
0
0
0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - هویت دیجیتال به مثابه پلتفرم

راه پرداخت
  • 10:21

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
نسخه صوتی کامل ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹

با صدای
محدثه گودرزنیا
رضا قربانی
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads