• 1 سال پیش

  • 11

  • 20:27
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - خلاصه کتاب انقلاب پلتفرم

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - خلاصه کتاب انقلاب پلتفرم

راه پرداخت
0
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - خلاصه کتاب انقلاب پلتفرم
  • 20:27

  • 11

  • 1 سال پیش

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - خلاصه کتاب انقلاب پلتفرم

راه پرداخت
0

توضیحات
نسخه صوتی کامل ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹

با صدای
محدثه گودرزنیا
رضا قربانی
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads