• 1 سال پیش

  • 10

  • 17:07
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است

راه پرداخت
0
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است
  • 17:07

  • 10

  • 1 سال پیش

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است

راه پرداخت
0

توضیحات
نسخه صوتی کامل ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹

با صدای
محدثه گودرزنیا
رضا قربانی
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads