• 3 سال پیش

  • 12

  • 17:07

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است

راه پرداخت
0
0
0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت کانال‌های یکپارچه، مسئله این است

راه پرداخت
  • 17:07

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
نسخه صوتی کامل ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹

با صدای
محدثه گودرزنیا
رضا قربانی
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads