• 2 سال پیش

  • 11

  • 06:56

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت بازی برد برد صنعت پرداخت الکترونیکی

راه پرداخت
0
0
0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ - یادداشت بازی برد برد صنعت پرداخت الکترونیکی

راه پرداخت
  • 06:56

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
نسخه صوتی کامل ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹

با صدای
محدثه گودرزنیا
رضا قربانی
علی ورامینی
محمد قربانی
میثم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads