• 3 سال پیش

  • 4

  • 00:58

جرعه نوش - آقای احمد ابوالقاسمی؛ تلاوت آیه‌ی ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الحدید

ناصر دوستعلی
0
0
0

جرعه نوش - آقای احمد ابوالقاسمی؛ تلاوت آیه‌ی ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الحدید

ناصر دوستعلی
  • 00:58

  • 4

  • 3 سال پیش

توضیحات
جرعه‌نوش بهانه‌ای برای نشستن پای صحبت خدا و حضرات آل‌الله علیهم صلوات‌الله

با صدای
قاریان برجسته عالم قرائت قرآن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads