• 2 سال پیش

  • 3

  • 04:02
جرعه نوش - شیخ أنور الشحات أنور؛ تلاوت آیه‌ی ۱۱۰ از سوره‌ی مبارکه‌ی الکهف؛ www.kimia-ac.ir

جرعه نوش - شیخ أنور الشحات أنور؛ تلاوت آیه‌ی ۱۱۰ از سوره‌ی مبارکه‌ی الکهف؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0
جرعه نوش - شیخ أنور الشحات أنور؛ تلاوت آیه‌ی ۱۱۰ از سوره‌ی مبارکه‌ی الکهف؛ www.kimia-ac.ir
0
0

جرعه نوش - شیخ أنور الشحات أنور؛ تلاوت آیه‌ی ۱۱۰ از سوره‌ی مبارکه‌ی الکهف؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
  • 04:02

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه‌نوش بهانه‌ای برای نشستن پای صحبت خدا و حضرات آل‌الله علیهم صلوات‌الله

با صدای
قاریان برجسته عالم قرائت قرآن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads