• 2 سال پیش

  • 0

  • 03:25
جرعه نوش - آقای منصور قصری‌زاده؛ تلاوت آیات ۶ تا ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الاعراف؛ www.kimia-ac.ir

جرعه نوش - آقای منصور قصری‌زاده؛ تلاوت آیات ۶ تا ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الاعراف؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0
جرعه نوش - آقای منصور قصری‌زاده؛ تلاوت آیات ۶ تا ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الاعراف؛ www.kimia-ac.ir
0
0

جرعه نوش - آقای منصور قصری‌زاده؛ تلاوت آیات ۶ تا ۹ از سوره‌ی مبارکه‌ی الاعراف؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
  • 03:25

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه‌نوش بهانه‌ای برای نشستن پای صحبت خدا و حضرات آل‌الله علیهم صلوات‌الله

با صدای
قاریان برجسته عالم قرائت قرآن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads