search
میدان فردوسی - قسمت بیست و ششم
play_arrow

میدان فردوسی - قسمت بیست و ششم این آلبوم بهادار می‌باشد

میدان فردوسی - قسمت بیست و ششم این آلبوم بهادار می‌باشد

3 ماه پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow13
  • thumb_up 0
  • more_vert

بیست و ششمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب جستاری چند در فرهنگ ایران اثر مهرداد بهار . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : جمشید در شاهنامه، ریشه در شخصیت یمه در ریگ ودا دارد. ضحاک در شاهنامه، ریشه در شخصیت ویشوه روپه در ریگ‌ودا دارد. مرداس نیز ریشه در شخصیت توشتر دارد. فریدون در شاهنامه، ریشه در شخصیت تریته در ریگ‌ودا دارد. آرش کمانگیر، ریشه در شخصیت ویشنو در ریگ‌ودا دارد. کاووس، ریشه در شخصیت کاویه اوشنس در ریگ‌ودا دارد. بخشی از شخصیت سیاوش، ریشه در شخصیت رامه در ریگ‌ودا دارد. حاجی فیروز نیز درواقع ریشه در سیاوش دارد. او در اصل، سیاوشی‌ است که پیروز از جهان ِمرده‌گان، بیرون آمده است. شخصیت رستم و داستان‌های مربوط به رستم، اصلیت ِسکایی دارد و نه ایرانی. این داستان‌ها تحت ِتأثیر ِقدرت‌گرفتن ِسکایی‌ها در قالب ِحکومت کوشانیان با فرهنگ ایران، ادغام شدند. سوگ‌نامه، اصلیتی ایرانی ندارد و داستان‌هایی با این فرم، تحت تأثیر ِفرم ِتراژدی ِیونانی هستند؛ داستان‌هایی چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سیاوش و سودابه، سیاوش و افراسیاب. بخشی از شخصیت زال و رستم، ریشه در شخصیت کریشنه دارد. داستان کاوه آهنگر یک داستان بسیار متأخر است و اثری از آن در اوستا و بندهش نیست. مزدک که پیرو مانی بوده است، یک انقلابی نبود. همچنین او طرفدار ِآیین اشتراک ِزنان نبوده است. تشریح جغرافیای تاریخی کوه بیستون در شاهنامه همراه با معرفی موسیقی کردستان و اجرای مقام طرز رستم از علی اکبر مرادی

: پیمان فیاض، فرشاد شهری
…