search
راوی شهرکتاب 2
play_arrow

راوی شهرکتاب 2 این آلبوم بهادار می‌باشد

راوی شهرکتاب 2 این آلبوم بهادار می‌باشد

3 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow3,383
  • thumb_up 0
  • more_vert

لیلا سلطانی برشی از کتاب : یازده دقیقه نوشته پائولو کوئلیو از دفترچه خاطرات ماریا در آن شب( که در حاشیه ی آن یادداشت کـرده بـود" مطمئن "نیستم. من کشف کردم که چرا یک مرد به خاطر زن ها پول می پردازد: او مـی خواهـد که شاد باشد.او هزار فرانک نمی پردازد که فقط یک ارگاسم را تجربه کند. او می خواهـد کـه شاد باشد. من هم می خواهم، هر کسی می خواهد اما هیچ کس شاد نیست. من چه چیزی به دست آورده ام که از دست بدهم، اگر برای یک مدت تصمیم بگیرم که... باشم. این کلمه ی سختی است که بنویـسم یـا حتـی در مـوردش فکر کنم... اما بگذار بی پرده باشیم. من چه چیـزی را از دسـت مـی دهـم اگـر تصمیم بگیرم برای یک مدت فاحشه باشم؟ شرف.شان. عزت نفس. اگرچه، وقتی در موردش فکر می کنم، من هیچ وقـت هیچ یک از آنها را نداشته ام. من به خواسته ی خود به دنیا نیامدم، من هـیچ وقت هیچ کس را نداشتم کـه دوسـتم داشـته باشـد، مـن همیـشه تـصمیم اشتباه گرفته ام- حالا به زندگی اجازه می دهم برای من تصمیم بگیرد.

: لیلا سلطانی
…