رادیو آنلاک

Radio Unlock
17
میانگین پخش
50
تعداد پخش
2
دنبال کننده

رادیو آنلاک

Radio Unlock
17
میانگین پخش
50
تعداد پخش
2
دنبال کننده

تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه که برای مشتریان از لحظه ای که با کسب و کار آشنا می‌شن تا زمانی که تصمیم به خرید می‌گیرن و در انتها انتظاری که بابت دریافت خدمات پس از فروش دارن شکل م...
تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه...
26:36
  • 7

  • 2 سال پیش
26:36
تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه که برای مشتریان از لحظه ای که با کسب و کار آشنا می‌شن تا زمانی که تصمیم به خرید می‌گیرن و در انتها انتظاری که بابت دریافت خدمات پس از فروش دارن شکل م...
تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه...
25:26
  • 12

  • 2 سال پیش
25:26
تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه که برای مشتریان از لحظه ای که با کسب و کار آشنا می‌شن تا زمانی که تصمیم به خرید می‌گیرن و در انتها انتظاری که بابت دریافت خدمات پس از فروش دارن شکل م...
تجربه مشتری به مجموعه اتفاقات و تعاملاتی گفته میشه...
24:09
  • 31

  • 2 سال پیش
24:09
shenoto-ads
shenoto-ads