رادیو تابش

تابش فرهنگ و اندیشه
261
میانگین پخش
261
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو تابش

تابش فرهنگ و اندیشه
261
میانگین پخش
261
تعداد پخش
1
دنبال کننده

یکی از موضوعاتِ رایج در علوم روانشناسی و جامعه شناسی، مطالعاتِ حوزه ی نسل شناسی هستش که امروزه د ر جامعه ی ما هم، تنورش داغه، و برای توصیف و تفکیکِ نسلهای بشر، از دسته بندی های مختلفی استفاده شده. یکی...

یکی از موضوعاتِ رایج در علوم روانشناسی و جامعه ...

23:00
  • 261

  • 10 ماه پیش
23:00
shenoto-ads
shenoto-ads