رادیو گوشه

رادیو گوشه

رادیو گوشه
  3.4K
  میانگین پخش
  110.6K
  تعداد پخش
  206
  دنبال کننده
  رادیو گوشه

  رادیو گوشه

  رادیو گوشه
  3.4K
  میانگین پخش
  110.6K
  تعداد پخش
  206
  دنبال کننده

  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  47:19
  • 22.5K

  • 2 سال پیش
  47:19
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  01:03:22
  • 3.8K

  • 2 سال پیش
  01:03:22
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  28:12
  • 3.4K

  • 2 سال پیش
  28:12
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  52:00
  • 1.9K

  • 2 سال پیش
  52:00
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  01:23:54
  • 2.2K

  • 2 سال پیش
  01:23:54
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  44:58
  • 3.0K

  • 2 سال پیش
  44:58
  یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو - نوروزانه‌ی 99 - نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.
  امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخو...
  03:14
  • 3.1K

  • 2 سال پیش
  03:14
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی نهم | روز نسل نو
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  01:36:03
  • 6.2K

  • 3 سال پیش
  01:36:03
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  39:45
  • 2.2K

  • 3 سال پیش
  39:45
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  47:17
  • 3.8K

  • 3 سال پیش
  47:17
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  55:15
  • 3.0K

  • 3 سال پیش
  55:15
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  43:38
  • 2.4K

  • 3 سال پیش
  43:38
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی دوم | روز احمد شاملو
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  15:41
  • 4.0K

  • 3 سال پیش
  15:41
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی چهارم | روز نجف دریابندری
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  39:22
  • 2.2K

  • 3 سال پیش
  39:22
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی صفر | روز صادق هدایت
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  24:25
  • 4.2K

  • 3 سال پیش
  24:25
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی سوم | روز محمود دولت‌آبادی
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  01:18:18
  • 2.6K

  • 3 سال پیش
  01:18:18
  رادیو گوشه - گوشه‌ی نمایشگاه - شماره‌ی اول | روز صادق چوبک
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه
  43:45
  • 2.1K

  • 3 سال پیش
  43:45
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی هفتم - گوشه‌ی استادیوم
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  01:36:46
  • 1.7K

  • 3 سال پیش
  01:36:46
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی ششم - گوشه‌ی شاهنامه
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  01:33:49
  • 1.8K

  • 3 سال پیش
  01:33:49
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش دوم)
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  01:42:23
  • 1.2K

  • 3 سال پیش
  01:42:23
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش اول)
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  02:01:52
  • 1.9K

  • 3 سال پیش
  02:01:52
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی چهارم - گوشه‌ی ترجمه
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  01:30:16
  • 1.3K

  • 3 سال پیش
  01:30:16
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی سوم - گوشه‌ی جامعه
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  02:09:51
  • 1.7K

  • 3 سال پیش
  02:09:51
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی دوم - گوشه‌ی نوشتن
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  02:05:49
  • 2.1K

  • 3 سال پیش
  02:05:49
  رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...
  خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است ...
  02:10:01
  • 2.2K

  • 3 سال پیش
  02:10:01
  رادیو گوشه - شماره‌ی 4 - گوشه‌ی سیمرغ
  رادیو گوشه - شماره‌ی چهار - گوشه‌ی سیمرغ
  سلام سینما

  در این پادکست خوشحالیم که
  منیژه حکمت
  روبرت صافاریان
  امیر پوریا
  و شهرام مکری
  همراه ما هستند
  رادیو گوشه - شماره‌ی چهار - گوشه‌ی سیمرغ
  سلا...
  43:30
  • 1.9K

  • 4 سال پیش
  43:30
  رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 4
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کرد...
  01:50
  • 1.1K

  • 4 سال پیش
  01:50
  رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کرد...
  08:08
  • 1.1K

  • 4 سال پیش
  08:08
  رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کرد...
  05:41
  • 1.0K

  • 4 سال پیش
  05:41
  رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 1
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.
  از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کرد...
  06:59
  • 1.4K

  • 4 سال پیش
  06:59
  رادیو گوشه - شماره‌ی 3 - گوشه‌ی نان
  رادیو گوشه - شماره‌ی 3 - گوشه‌ی نان
  رادیو گوشه - شماره‌ی 3 - گوشه‌ی نان
  56:14
  • 3.3K

  • 4 سال پیش
  56:14
  رادیو گوشه - شماره‌ی 2 - گوشه‌ی دانشگاه تهران
  • 5.7K

  • 4 سال پیش
  54:45
  رادیو گوشه - شماره‌ی 1 - گوشه‌ی رخوت
  رادیو ‌‌گوشه را می‌شنوید؛
  تابستان همان سال
  گوشه‌ی رخوت
  گوشه‌ی رخوت گزارش کوتاهی است از رخوت کشدار گرمای تابستان در کلمات گرمازده‌ی ادبیات فارسی و جهان. در سینما و موسیقی. در آن چه که...
  رادیو ‌‌گوشه را می‌شنوید؛
  تابستان همان سال
  53:38
  • 11.6K

  • 4 سال پیش
  53:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads