• 5 سال پیش

  • 4.2K

  • 02:10:01

رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس

رادیو گوشه
0
0
0

رادیو گوشه - هفت گفت‌وگو - نوروزانه‌ی سال 98 - هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس

رادیو گوشه
  • 02:10:01

  • 4.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

با صدای
محسن آزرم
بهمن فرمان‌آرا
مهدی یزدانی‌خرم
کیهان خانجانی
نوید پورمحمدرضا
عباس کاظمی
مهسا ملک‌مرزبان
مژده دقیقی
سمیرانیک نوروزی
ابوالقاسم اسماعیل‌پور
هومن عباس‌پور
جلال خالقی‌مطلق
وحید نمازی
حسین کلانی
محسن آزرم
بهمن فرمان‌آرا
مهدی یزدانی‌خرم
کیهان خانجانی
نوید پورمحمدرضا
عباس کاظمی
مهسا ملک‌مرزبان
مژده دقیقی
سمیرانیک نوروزی
ابوالقاسم اسماعیل‌پور
هومن عباس‌پور
جلال خالقی‌مطلق
وحید نمازی
حسین کلانی
محسن آزرم
بهمن فرمان‌آرا
مهدی یزدانی‌خرم
کیهان خانجانی
نوید پورمحمدرضا
عباس کاظمی
مهسا ملک‌مرزبان
مژده دقیقی
سمیرانیک نوروزی
ابوالقاسم اسماعیل‌پور
هومن عباس‌پور
جلال خالقی‌مطلق
وحید نمازی
حسین کلانی
محسن آزرم
بهمن فرمان‌آرا
مهدی یزدانی‌خرم
کیهان خانجانی
نوید پورمحمدرضا
عباس کاظمی
مهسا ملک‌مرزبان
مژده دقیقی
سمیرانیک نوروزی
ابوالقاسم اسماعیل‌پور
هومن عباس‌پور
جلال خالقی‌مطلق
وحید نمازی
حسین کلانی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads