• 4 سال پیش

  • 1.4K

  • 05:41

رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3

رادیو گوشه
0
0
0

رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3

رادیو گوشه
  • 05:41

  • 1.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads