نگار نامنی

نگار نامنی
  37
  میانگین پخش
  109
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  04:19
  • 39

  • 7 سال پیش
  04:19
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  04:50
  • 36

  • 7 سال پیش
  04:50
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  03:28
  • 34

  • 7 سال پیش
  03:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads