نگار نامنی

نگار نامنی
  33
  میانگین پخش
  99
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  نگار نامنی

  نگار نامنی
  33
  میانگین پخش
  99
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  04:19
  • 37

  • 6 سال پیش
  04:19
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  04:50
  • 31

  • 6 سال پیش
  04:50
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است . ...
  این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پر...
  03:28
  • 31

  • 6 سال پیش
  03:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads