• 6 سال پیش

  • 32

  • 04:50

کتاب" بهترین برای بهترین ها"

نگار نامنی
0
0
0

کتاب" بهترین برای بهترین ها"

نگار نامنی
  • 04:50

  • 32

  • 6 سال پیش

توضیحات
این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است .

shenoto-ads
shenoto-ads