Mavara podcast ماورا

© Mavara 2021
  4
  میانگین پخش
  237
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  Mavara podcast ماورا

  © Mavara 2021
  4
  میانگین پخش
  237
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  • 0

  • 1 سال پیش
  پایان فصل سوم...
  پایان فصل سوم
  04:06
  • 0

  • 1 سال پیش
  04:06
  • 4

  • 1 سال پیش
  ۷۰ : من کیستم...
  ۷۰ : من کیستم
  29:42
  • 4

  • 1 سال پیش
  29:42
  ۶۹ : حکمرانی و ضرورت تحول...
  ۶۹ : حکمرانی و ضرورت تحول
  29:20
  • 1

  • 1 سال پیش
  29:20
  ۶۸ : سرمایه‌گذاری و تحول...
  ۶۸ : سرمایه‌گذاری و تحول
  28:57
  • 1

  • 1 سال پیش
  28:57
  ۶۷:‌ تجربه مهاجرت...
  ۶۷:‌ تجربه مهاجرت
  40:41
  • 1

  • 2 سال پیش
  40:41
  ۶۶: نگاه تحولی به مهاجرت...
  ۶۶: نگاه تحولی به مهاجرت
  20:50
  • 0

  • 2 سال پیش
  20:50
  ۶۵: پذیرش با رویکردی دیگر ...
  ۶۵: پذیرش با رویکردی دیگر
  31:04
  • 0

  • 2 سال پیش
  31:04
  ۶۴: چرخه خشونت و خودمداری...
  ۶۴: چرخه خشونت و خودمداری
  17:59
  • 0

  • 2 سال پیش
  17:59
  ۶۳ : لذت یا معنا ...
  ۶۳ : لذت یا معنا
  28:39
  • 4

  • 2 سال پیش
  28:39
  ۶۲: اسارت در مهارت‌ها...
  ۶۲: اسارت در مهارت‌ها
  17:05
  • 5

  • 2 سال پیش
  17:05
  ۶۱ :‌ نقش تحول در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی...
  ۶۱ :‌ نقش تحول در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی
  27:06
  • 4

  • 2 سال پیش
  27:06
  ۶۰: زندگی مبتنی بر خودمداری یا پذیرش...
  ۶۰: زندگی مبتنی بر خودمداری یا پذیرش
  31:09
  • 13

  • 2 سال پیش
  31:09
  ۵۹ :‌ گوش دادن همیشه از قبل...
  ۵۹ :‌ گوش دادن همیشه از قبل
  30:52
  • 29

  • 2 سال پیش
  30:52
  ۵۸ :‌ روش‌های گسترش حوزه انتخاب...
  ۵۸ :‌ روش‌های گسترش حوزه انتخاب
  32:29
  • 1

  • 2 سال پیش
  32:29
  ۵۷ : فهم همیشه از قبل و آزادی انتخاب...
  ۵۷ : فهم همیشه از قبل و آزادی انتخاب
  29:33
  • 7

  • 2 سال پیش
  29:33
  ۵۶ : هویت و خودمداری...
  ۵۶ : هویت و خودمداری
  30:29
  • 2

  • 2 سال پیش
  30:29
  • 10

  • 2 سال پیش
  ۵۵: قدم اول...
  ۵۵: قدم اول
  17:55
  • 10

  • 2 سال پیش
  17:55
  ۵۴:‌پذیرش ومقاومت...
  ۵۴:‌پذیرش ومقاومت
  35:06
  • 1

  • 2 سال پیش
  35:06
  ۵۳: زندگی بر بستر معنا...
  ۵۳: زندگی بر بستر معنا
  32:23
  • 7

  • 2 سال پیش
  32:23
  ۵۲: روراستی و گشودگی ...
  ۵۲: روراستی و گشودگی
  18:36
  • 1

  • 2 سال پیش
  18:36
  ۵۱: تاب آوری فردی و سازمانی ...
  ۵۱: تاب آوری فردی و سازمانی
  45:06
  • 10

  • 2 سال پیش
  45:06
  ۵۰: تجربه تحول...
  ۵۰: تجربه تحول
  44:48
  • 6

  • 2 سال پیش
  44:48
  ۴۹: ترس اجتماعی ...
  ۴۹: ترس اجتماعی
  27:19
  • 7

  • 2 سال پیش
  27:19
  ۴۸: به سوی خود بودن...
  ۴۸: به سوی خود بودن
  28:36
  • 5

  • 2 سال پیش
  28:36
  ۴۷:به سوی دیگران...
  ۴۷:به سوی دیگران
  31:11
  • 5

  • 2 سال پیش
  31:11
  ۴۶: تحول و سرمایه گذاری در بازارهای مالی...
  ۴۶: تحول و سرمایه گذاری در بازارهای مالی
  33:40
  • 4

  • 2 سال پیش
  33:40
  ۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول ...
  ۴۵:‌ رییسی در دولت و ما در گردباد تحول
  40:31
  • 2

  • 2 سال پیش
  40:31
  • 7

  • 2 سال پیش
  ۴۴: عشق چیست؟...
  ۴۴: عشق چیست؟
  33:39
  • 7

  • 2 سال پیش
  33:39
  ۴۳: نخواستنی‌های پابرجا...
  ۴۳: نخواستنی‌های پابرجا
  19:34
  • 2

  • 2 سال پیش
  19:34
  ۴۲: پدیداری انسان در مواجهه با موقعیتها...
  ۴۲: پدیداری انسان در مواجهه با موقعیتها
  28:52
  • 4

  • 2 سال پیش
  28:52
  ۴۱:‌ نگاهی دیگر به تحول...
  ۴۱:‌ نگاهی دیگر به تحول
  26:32
  • 2

  • 3 سال پیش
  26:32
  ۴۰: گفتگوی دو نفره درباره پایه‌های تحول ...
  ۴۰: گفتگوی دو نفره درباره پایه‌های تحول
  51:11
  • 20

  • 3 سال پیش
  51:11
  ۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما ...
  ۳۹: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما
  15:43
  • 4

  • 3 سال پیش
  15:43
  ۳۸: زبان و تحول...
  ۳۸: زبان و تحول
  23:40
  • 0

  • 3 سال پیش
  23:40
  ۳۷: گشودگی و تفکر...
  ۳۷: گشودگی و تفکر
  28:58
  • 0

  • 3 سال پیش
  28:58
  ۳۶: زندگی با نمودها...
  ۳۶: زندگی با نمودها
  29:37
  • 1

  • 3 سال پیش
  29:37
  ۳۵: خودخاص‌‌پنداری...
  ۳۵: خودخاص‌‌پنداری
  17:51
  • 1

  • 3 سال پیش
  17:51
  • 2

  • 3 سال پیش
  ۳۴: قفل شدگی...
  ۳۴: قفل شدگی
  28:58
  • 2

  • 3 سال پیش
  28:58
  • 7

  • 3 سال پیش
  ۳۳: گرگ درون...
  ۳۳: گرگ درون
  31:01
  • 7

  • 3 سال پیش
  31:01
  ۳۲: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی - بخش دوم...
  ۳۲: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی - بخش دوم
  26:56
  • 6

  • 3 سال پیش
  26:56
  ۳۱: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی...
  ۳۱: ‌آسیب‌های برنامه‌ریزی
  21:49
  • 2

  • 3 سال پیش
  21:49
  ۳۰ : انگاره اجتناب از زیان...
  ۳۰ : انگاره اجتناب از زیان
  20:43
  • 2

  • 3 سال پیش
  20:43
  ۲۹: ‌رهایی از دانستگی...
  ۲۹: ‌رهایی از دانستگی
  22:41
  • 5

  • 3 سال پیش
  22:41
  ۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت...
  ۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت
  22:26
  • 0

  • 3 سال پیش
  22:26
  ۲۷: انگاره جهش سریع...
  ۲۷: انگاره جهش سریع
  24:02
  • 0

  • 3 سال پیش
  24:02
  ۲۶: ‌تمایلات بازار...
  ۲۶: ‌تمایلات بازار
  20:39
  • 0

  • 3 سال پیش
  20:39
  ۲۵: سرمایه گذاری روی خود...
  ۲۵: سرمایه گذاری روی خود
  20:40
  • 3

  • 3 سال پیش
  20:40
  ۲۴: انگاره کلنگ آخر...
  ۲۴: انگاره کلنگ آخر
  21:39
  • 4

  • 3 سال پیش
  21:39
  ۲۳: انگاره تکرار...
  ۲۳: انگاره تکرار
  16:34
  • 4

  • 3 سال پیش
  16:34
  ۲۲: هم‌هویت شدن با کسب و کار...
  ۲۲: هم‌هویت شدن با کسب و کار
  21:27
  • 0

  • 3 سال پیش
  21:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads