• 2 سال پیش

  • 10

  • 45:06

۵۱: تاب آوری فردی و سازمانی

Mavara podcast ماورا
0
0
0

۵۱: تاب آوری فردی و سازمانی

Mavara podcast ماورا
  • 45:06

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
۵۱: تاب آوری فردی و سازمانی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads