• 2 سال پیش

  • 4

  • 27:06

۶۱ :‌ نقش تحول در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی

Mavara podcast ماورا
0
0
0

۶۱ :‌ نقش تحول در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی

Mavara podcast ماورا
  • 27:06

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
۶۱ :‌ نقش تحول در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads