اصفهان فرهنگ

اصفهان فرهنگ
65
میانگین پخش
650
تعداد پخش
2
دنبال کننده

اصفهان فرهنگ

اصفهان فرهنگ
65
میانگین پخش
650
تعداد پخش
2
دنبال کننده

سومین رویداد گردشگری نیمرخ پای گردشگران را به خانه تاریخی اژه ای ها گنجینه ای کمتر دیده شده در قلب نصف جهان باز کرده است.

سومین رویداد گردشگری نیمرخ پای گردشگران را به خ...

13:51
 • 16

 • 4 ماه پیش
13:51

در قسمت سوم از مجموعه پادکست "مرور" نگاهی داریم به کتاب فراز و فرود صفویان

در قسمت سوم از مجموعه پادکست "مرور" نگاهی ...

29:12
 • 35

 • 6 ماه پیش
29:12

قسمت دوم از مجموعه پادکست گردشگری نیمرخ ((گردشگری کوشک باغ زرشک)) کاری از اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان


ما در پروژه «نیم‌رخ» به سراغ مکان‌های کمتردیده‌ش...

قسمت دوم از مجموعه پادکست گردشگری نیمرخ ((گردشگ...

17:55
 • 76

 • 8 ماه پیش
17:55

قسمت چهارم از مجموعه پادکست های سونما کاری از موزه عصارخانه شاهی با محوریت فرهنگ عامه

قسمت چهارم از مجموعه پادکست های سونما کاری از م...

41:22
 • 29

 • 8 ماه پیش
41:22
 • 329

 • 9 ماه پیش

قسمت اول از مجموعه پادکست نیمرخ (گردشگری بیگلربیگی پل خواجو) کاری از اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان


ما در پروژه «نیم‌رخ» به سراغ مکان‌های کمتردیده‌شده یا...

قسمت اول از مجموعه پادکست نیمرخ (گردشگری بیگلرب...

09:15
 • 329

 • 9 ماه پیش
09:15

مرور اولین مجموعه پادکست صوتی اداره کتابخانه ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان می باشد که در آن به معرفی کتاب قلمکار اصفهان می پردازد .

مرور اولین مجموعه پادکست صوتی اداره کتابخانه ها...

27:47
 • 21

 • 9 ماه پیش
27:47

مرور اولین مجموعه پادکست صوتی اداره کتابخانه ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان می باشد که در آن به معرفی کتاب قلمکار اصفهان می پردازد .

مرور اولین مجموعه پادکست صوتی اداره کتابخانه ها...

23:42
 • 47

 • 10 ماه پیش
23:42

قسمت سوم از مجموعه پادکست سونما کاری از موزه عصارخانه شاهی با محوریت فرهنگ عامه

قسمت سوم از مجموعه پادکست سونما کاری از موزه عص...

44:11
 • 33

 • 10 ماه پیش
44:11

قسمت دوم از مجموعه پادکست سونما کاری از موزه عصارخانه شاهی با محوریت فرهنگ عامه

قسمت دوم از مجموعه پادکست سونما کاری از موزه عص...

39:10
 • 21

 • 10 ماه پیش
39:10
 • 43

 • 10 ماه پیش

قسمت اول از مجموعه پادکست سونماکاری از موزه عصارخانه شاهی با محوریت فرهنگ عامه

قسمت اول از مجموعه پادکست سونماکاری از موزه عصا...

56:31
 • 43

 • 10 ماه پیش
56:31
shenoto-ads
shenoto-ads