هر روز با قرآن

Zikra Foundation
  5
  میانگین پخش
  225
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  هر روز با قرآن

  Zikra Foundation
  5
  میانگین پخش
  225
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  تلاوت صفحه پنجاه و دوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 16 الی 22 سوره آل عمران

  تلاوت صفحه پنجاه و دوم قرآن مجید با صدای استاد ...

  05:50
  • 2

  • 2 روز پیش
  05:50

  تلاوت صفحه پنجاه و یکم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 10 الی 15 سوره آل عمران

  تلاوت صفحه پنجاه و یکم قرآن مجید با صدای استاد ...

  05:02
  • 1

  • 2 روز پیش
  05:02

  تلاوت صفحه پنجاهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 1 الی 9 سوره آل عمران

  تلاوت صفحه پنجاهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ا...

  06:33
  • 1

  • 2 روز پیش
  06:33

  تلاوت صفحه چهل و نهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 283 الی 286 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و نهم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  06:16
  • 3

  • 4 روز پیش
  06:16

  تلاوت صفحه چهل و هشتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیه 282 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و هشتم قرآن مجید با صدای استاد س...

  05:52
  • 2

  • 4 روز پیش
  05:52

  تلاوت صفحه چهل و هفتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 275 الی 281 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و هفتم قرآن مجید با صدای استاد س...

  05:59
  • 3

  • 5 روز پیش
  05:59

  تلاوت صفحه چهل و ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 270 الی 274 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و ششم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  05:26
  • 1

  • 5 روز پیش
  05:26

  تلاوت صفحه چهل و پنجم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 265 الی 269 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و پنجم قرآن مجید با صدای استاد س...

  06:13
  • 1

  • 6 روز پیش
  06:13

  تلاوت صفحه چهل و چهارم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 260 الی 264 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و چهارم قرآن مجید با صدای استاد ...

  06:05
  • 2

  • 6 روز پیش
  06:05

  تلاوت صفحه چهل و سوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 257 الی 259 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و سوم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  06:10
  • 3

  • 2 هفته پیش
  06:10

  تلاوت صفحه چهل و دوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 253 الی 256 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و دوم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  06:32
  • 3

  • 2 هفته پیش
  06:32

  تلاوت صفحه چهل و یکم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 249 الی 252 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهل و یکم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  05:03
  • 5

  • 3 هفته پیش
  05:03

  تلاوت صفحه چهلم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 246 الی 248 سوره بقره

  تلاوت صفحه چهلم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغ...

  05:11
  • 6

  • 3 هفته پیش
  05:11

  تلاوت صفحه سی و نهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 238 الی 245 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و نهم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  05:36
  • 2

  • 3 هفته پیش
  05:36

  تلاوت صفحه سی و هشتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 234 الی 237 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و هشتم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  05:47
  • 5

  • 4 هفته پیش
  05:47

  تلاوت صفحه سی و هفتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 231 الی 233 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و هفتم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  06:50
  • 2

  • 4 هفته پیش
  06:50

  تلاوت صفحه سی و ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 225 الی 230 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد...

  07:17
  • 6

  • 4 هفته پیش
  07:17

  تلاوت صفحه سی و پنجم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 220 الی 224 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و پنجم قرآن مجید با صدای استاد سع...

  06:29
  • 4

  • 1 ماه پیش
  06:29

  تلاوت صفحه سی و چهارم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 216 الی 219 سوره بقره


  تلاوت صفحه سی و چهارم قرآن مجید با صدای استاد س...

  05:44
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:44

  تلاوت صفحه سی و سوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  آیات 211 الی 215 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی و سوم قرآن مجید با صدای استاد سعد...

  06:30
  • 2

  • 1 ماه پیش
  06:30

  تلاوت صفحه سی و دوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه سی و دوم قرآن مجید با صدای استاد سعد...

  06:02
  • 4

  • 1 ماه پیش
  06:02

  تلاوت صفحه سی و یکم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه سی و یکم قرآن مجید با صدای استاد سعد...

  05:27
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:27

  تلاوت صفحه سی ام قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 191 الی 196 سوره بقره

  تلاوت صفحه سی ام قرآن مجید با صدای استاد سعد ال...

  05:46
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:46

  تلاوت صفحه بیست و نهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 188 الی 190 سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و نهم قرآن مجید با صدای استاد س...

  04:31
  • 5

  • 1 ماه پیش
  04:31

  تلاوت صفحه بیست و هشتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 182الی 187سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و هشتم قرآن مجید با صدای استاد ...

  04:41
  • 6

  • 1 ماه پیش
  04:41

  تلاوت صفحه بیست و هفتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 177 الی 181 سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و هفتم قرآن مجید با صدای استاد ...

  05:03
  • 6

  • 1 ماه پیش
  05:03

  تلاوت صفحه بیست و ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 170 الی 176سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و ششم قرآن مجید با صدای استاد ...

  05:17
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:17

  تلاوت صفحه بیست و پنجم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 164 الی 169 سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و پنجم قرآن مجید با صدای استاد ...

  04:50
  • 2

  • 1 ماه پیش
  04:50

  تلاوت صفحه بیست و چهارم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  آیات 154 الی 163 سوره بقره

  تلاوت صفحه بیست و چهارم قرآن مجید با صدای استاد...

  05:06
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:06

  تلاوت صفحه بیست و سوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه بیست و سوم قرآن مجید با صدای استاد س...

  05:19
  • 4

  • 1 ماه پیش
  05:19

  تلاوت صفحه بیست و دوم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه بیست و دوم قرآن مجید با صدای استاد س...

  04:53
  • 5

  • 1 ماه پیش
  04:53

  تلاوت جزء اول قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت جزء اول قرآن مجید با صدای استاد سعد الغام...

  01:39:49
  • 3

  • 1 ماه پیش
  01:39:49

  تلاوت صفحه بیست و یکم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه بیست و یکم قرآن مجید با صدای استاد س...

  05:17
  • 5

  • 1 ماه پیش
  05:17

  تلاوت صفحه بیستم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه بیستم قرآن مجید با صدای استاد سعد ال...

  04:49
  • 6

  • 1 ماه پیش
  04:49

  تلاوت صفحه نوزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه نوزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ا...

  05:43
  • 3

  • 1 ماه پیش
  05:43

  تلاوت صفحه هجدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه هجدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ال...

  05:07
  • 2

  • 1 ماه پیش
  05:07

  تلاوت صفحه هفدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه هفدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ال...

  04:26
  • 13

  • 1 ماه پیش
  04:26

  تلاوت صفحه شانزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه شانزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ...

  04:39
  • 2

  • 1 ماه پیش
  04:39

  تلاوت صفحه پانزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه پانزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ...

  04:33
  • 2

  • 1 ماه پیش
  04:33

  تلاوت صفحه چهاردهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه چهاردهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ...

  04:51
  • 3

  • 1 ماه پیش
  04:51

  تلاوت صفحه سیزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه سیزدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ا...

  04:45
  • 3

  • 1 ماه پیش
  04:45

  تلاوت صفحه دوازدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه دوازدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ...

  04:26
  • 3

  • 1 ماه پیش
  04:26

  تلاوت صفحه یازدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه یازدهم قرآن مجید با صدای استاد سعد ا...

  05:29
  • 4

  • 1 ماه پیش
  05:29

  تلاوت صفحه دهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان


  تلاوت صفحه دهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغا...

  04:48
  • 3

  • 1 ماه پیش
  04:48

  تلاوت صفحه نهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه نهم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغا...

  04:33
  • 4

  • 1 ماه پیش
  04:33

  تلاوت صفحه هشتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه هشتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغ...

  05:12
  • 5

  • 1 ماه پیش
  05:12

  تلاوت صفحه هفتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه هفتم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغ...

  05:51
  • 7

  • 1 ماه پیش
  05:51

  تلاوت صفحه ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه ششم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغا...

  05:54
  • 8

  • 1 ماه پیش
  05:54

  تلاوت صفحه پنجم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه پنجم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغ...

  05:05
  • 9

  • 1 ماه پیش
  05:05

  تلاوت صفحه چهارم قرآن مجید با صدای استاد سعد الغامدی و ترجمه استاد انصاریان

  تلاوت صفحه چهارم قرآن مجید با صدای استاد سعد ال...

  05:51
  • 7

  • 1 ماه پیش
  05:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads