پارچه شناسی

مسعود طالاری
27
میانگین پخش
131
تعداد پخش
11
دنبال کننده

پارچه شناسی

مسعود طالاری
27
میانگین پخش
131
تعداد پخش
11
دنبال کننده

در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود....
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
18:14
  • 25

  • 4 سال پیش
18:14
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود....
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
15:31
  • 17

  • 4 سال پیش
15:31
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود....
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
08:42
  • 18

  • 4 سال پیش
08:42
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود....
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
02:00
  • 25

  • 4 سال پیش
02:00
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود....
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
07:49
  • 46

  • 4 سال پیش
07:49
shenoto-ads
shenoto-ads