پارچه شناسی

مسعود طالاری
14
میانگین پخش
70
تعداد پخش
6
دنبال کننده

پارچه شناسی

مسعود طالاری
14
میانگین پخش
70
تعداد پخش
6
دنبال کننده

در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
18:14
  • 10

  • 2 سال پیش
18:14
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
15:31
  • 9

  • 2 سال پیش
15:31
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
08:42
  • 11

  • 2 سال پیش
08:42
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
02:00
  • 13

  • 2 سال پیش
02:00
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ...
07:49
  • 27

  • 2 سال پیش
07:49
shenoto-ads
shenoto-ads