• 3 سال پیش

  • 11

  • 08:42

پارچه شناسی - تجمع بار الکتریکی

پارچه شناسی
0
0
0

پارچه شناسی - تجمع بار الکتریکی

پارچه شناسی
  • 08:42

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.

با صدای
مسعود طالاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads