• 3 سال پیش

  • 27

  • 07:49

پارچه شناسی - جمع آوری لباس های زمستانی

پارچه شناسی
0
0
0

پارچه شناسی - جمع آوری لباس های زمستانی

پارچه شناسی
  • 07:49

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در مورد پوشاک و نساجی به زبان ساده مطرح می شود.

با صدای
مسعود طالاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads