صنایع بهساز غذای زاگرس

info
  141
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  صنایع بهساز غذای زاگرس

  info
  141
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 68

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو هویج...

  رضایت مشتری از کنسرو هویج

  00:22
  • 68

  • 5 ماه پیش
  00:22
  • 19

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو هویج...

  رضایت مشتری از کنسرو هویج

  00:10
  • 19

  • 5 ماه پیش
  00:10
  • 134

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو هویج...

  رضایت مشتری از کنسرو هویج

  00:25
  • 134

  • 5 ماه پیش
  00:25
  • 84

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی

  00:15
  • 84

  • 5 ماه پیش
  00:15
  • 86

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی

  00:36
  • 86

  • 5 ماه پیش
  00:36
  • 94

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخود فرنگی

  00:25
  • 94

  • 5 ماه پیش
  00:25
  • 83

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی

  00:16
  • 83

  • 5 ماه پیش
  00:16
  • 83

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی

  00:32
  • 83

  • 5 ماه پیش
  00:32
  • 84

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی...

  رضایت مشتری از کنسرو نخودآبگوشتی

  00:14
  • 84

  • 5 ماه پیش
  00:14
  • 61

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو باقلا...

  رضایت مشتری از کنسرو باقلا

  00:14
  • 61

  • 5 ماه پیش
  00:14
  • 59

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو باقلا...

  رضایت مشتری از کنسرو باقلا

  00:28
  • 59

  • 5 ماه پیش
  00:28
  • 65

  • 5 ماه پیش
  رضایت مشتری از کنسرو باقلا...

  رضایت مشتری از کنسرو باقلا

  00:11
  • 65

  • 5 ماه پیش
  00:11
  در این قسمت قراره درباره نکاتی درباره جوشاندن کنسرو صحبت کنیم....

  در این قسمت قراره درباره نکاتی درباره جوشاندن ک...

  01:40
  • 305

  • 5 ماه پیش
  01:40
  مواد غذایی کنسروی ارزش غذایی کمی دارند؟ در این پادکست قراره به این سوال پاسخ بدیم....

  مواد غذایی کنسروی ارزش غذایی کمی دارند؟ در این ...

  00:54
  • 302

  • 5 ماه پیش
  00:54
  در این قسمت قراره درباره تاریخچه کنسرو صحبت کنیم....

  در این قسمت قراره درباره تاریخچه کنسرو صحبت کنی...

  01:47
  • 359

  • 5 ماه پیش
  01:47
  در این قسمت قراره به شما بگیم چرا باید در سفرها کنسرو همراه خودتون داشته باشید......

  در این قسمت قراره به شما بگیم چرا باید در سفرها...

  01:18
  • 366

  • 6 ماه پیش
  01:18
  shenoto-ads
  shenoto-ads